OECD Toolkit on Teaching for Diversity - Nederlandse vertaling

Deze ‘toolkit’ over diversiteitsonderwijs is een werkinstrument voor de onderwijspraktijk ontwikkeld door de OESO (zie www.oecd.org/edu/ted/toolkit). Het vormt geen complete handleiding die een antwoord zal bieden op iedere onderwijssituatie, maar is eerder ontwikkeld om een aantal concepten te introduceren die van belang zijn als men spreekt over diversiteitsonderwijs. Het biedt daarnaast enkele voorbeeldinstrumenten en activiteiten voor leerkrachten om meteen in de praktijk toe te passen. Ter ondersteuning worden er op het einde van iedere paragraaf relevante bronverwijzingen toegevoegd.

Inhoudsopgave

 • Praktijkvoorbeelden voor de leraar in de klas
  • Diversiteit zien en erkennen
  • Diversiteit naar waarde schatten en stimuleren
  • Een klas meer cultureel responsief maken
  • Leermaterialen voor alle leerlingen toegankeijk maken
 • Praktijkvoorbeelden voor de hele school
  • Een mentoringprogramma opzetten dat rekening houdt met diversiteit
  • Professionele leergemeenschappen opzetten
  • Aansluiting zoeken met gezinnen en de buurt

Deze toolkit is vrij te downloaden.

Terug naar overzicht
Categorie
 • Kleuteronderwijs
 • Lager onderwjs
 • Secundair onderwijs
Thema Auteur

VLOR

Info

2012