Login     Links

Websites ontwikkeld door het Steunpunt Diversiteit & Leren (in opdracht van of in samenwerking met derden)

* Nieuwe website (2015): http://www.differentiatieinonderwijs.be/
* www.diversiteitinactie.be
* www.bredeschool.org
* www.samenmetouders.be
* www.meertaligheid.be
* http://www.screeningdiversiteitlerarenopleiding.be/visie

Links

Nederland

Andere landen / internationaal