Digitale leeromgeving E-Validiv

Jaar

2016

Inhoud

Wat is E-Validiv?

E-Validiv is een meertalige digitale leeromgeving. Deze is toegankelijk via volgende link: evalidiv.classy.be.

E-Validiv neemt leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar mee op ontdekking in diverse onderwerpen uit het leergebied wereldoriëntatie. Hierbij doorlopen de leerlingen zelfstandig verschillende thema’s, terwijl hun leerproces aangestuurd wordt vanuit de digitale leeromgeving. Leerlingen krijgen bijvoorbeeld feedback bij het maken van oefeningen, hebben een notitieboekje ter beschikking en worden tijdens het doorlopen van de thema’s begeleid door de mascotte van E-Validiv, papegaai Pi.

Een van de grootste troeven van E-Validiv is de toegang tot de leerinhoud in meerdere talen: alles wat in de thema’s aan bod komt, is beschikbaar in zeven verschillende talen, namelijk in het Nederlands, Engels, Frans, Italiaans, Pools, Spaans en Turks. Een leerling kan met behulp van een taalswitchknop wisselen tussen twee talen, namelijk Nederlands en een van de andere talen. De leerkracht legt de andere taal vast op basis van de talige achtergrond of de voorkeur van de leerling.

Hoe krijg je als leerkracht toegang tot E-Validiv?

E-Validiv is voor leerkrachten gratis beschikbaar via het online leermiddelennetwerk KlasCement.

Als je een profiel hebt op KlasCement, kan je als leerkracht met je logingegevens van KlasCement inloggen op E-Validiv via de link evalidiv.classy.be. Vanaf dan kan je ermee aan de slag!

Je maakt een nieuwe klas aan en voegt je leerlingen toe. Dan krijg je voor elke leerling een persoonlijke login en paswoord. Hiermee kunnen leerlingen inloggen en de verschillende thema’s in E-Validiv doorlopen. Via je leerkrachtenprofiel kan je ook bijhouden welke thema’s de leerlingen al doorlopen hebben en hoe zij scoren op de verschillende oefeningen.

Meer informatie over E-Validiv en hoe je ermee aan de slag kan gaan, is te vinden op de website van KlasCement. Daar kan je ook een handleiding raadplegen evenals links naar tutorials op YouTube die je wegwijs maken in E-Validiv.

Hoe is E-Validiv ontstaan?

E-Validiv is een van de instrumenten die ontwikkeld is in het kader van het interuniversitaire Validiv-project (Valoriseren van Linguïstische Diversiteit.

Dit was een vierjarig project (2012-2015) waarin de aanwezige talige diversiteit in het basisonderwijs in kaart is gebracht en verschillende instrumenten zijn ontwikkeld om het volledige talige repertoire van alle leerlingen te benutten. Hierbij gaat het zowel om de thuistalen van leerlingen die thuis een andere taal spreken dan Nederlands als om de talen waarmee leerlingen kennismaken via televisie, muziek, internet en computerspelletjes. In een pilootfase werd E-Validiv gedurende anderhalf jaar getest en het gebruik ervan onderzocht in verschillende klassen van het vierde en vijfde leerjaar.

Nu is deze digitale leeromgeving gratis beschikbaar voor alle Vlaamse basisscholen op KlasCement.

Meer achtergrondinformatie, begeleiding en oefeningen om te werken aan een open talenbeleid waarin alle talen thuis mogen zijn, vind je op de website www.metrotaal.be en in het boek ‘Haal meer uit meertaligheid - Omgaan met talige diversiteit in het basisonderwijs’ (Van Praag et al., 2016), uitgegeven bij Acco. Het boek biedt onder andere een overzicht van het idee achter de digitale leeromgeving en de belangrijkste resultaten uit het onderzoek naar E-Validiv.

Afbeelding

E-Validiv